XV Rajd Chełmy

XV Rajd Chełmy odbył się 25 września br. na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy". W rajdzie uczestniczyło 280 osób. Byli to uczniowie reprezentujący nastepujące szkoły podstawowe: nr 2, nr 4, nr 10, nr 16, nr 19 z Legnicy oraz SP w Miłkowicach. Byli obecni takze przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Legnicy, VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnciy oraz Gimnazjum nr 1 w Legnicy. Uczestnicy pod opieką przewodników wędrowali różnym szlakami turystycznymi do Sichowa. Trasy wiodły z Leszczyny, Rokitnicy i Myślinowa. Grupa rowerowa przyjechała z Legnicy.Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w pięknym zabytkowym parku w Sichowie. Przeprowadzono wiele konkursów sprawnościowych, wiedzy o Parku Krajobrazowym "Chełmy" oraz konkurs piosenki turystycznej.

Dzięki nagrodom ufundowanym przez Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe uczestnicy rajdu jak i ich opiekunowie otrzymali wiele upominków oraz słodyczy. Nagrodu w imieniu ZR wręczał Bogdan Orłowski - przewodniczący ZR. Komandorem rajdu był pan Leon Hojniak. Miejsce zakończenia rajdu jak i ognisko, przy którym uczestnicy rajdu mogli usmażyć kiełbaski, przygotowała młodzież z Gimnazjum w Męcince. Wspaniała pogoda przyczyniła się do tego, że rajd był wesoły i udany. Wszyscy zadowoleni wrócili autokarami do Legnicy.

Bogusława Grabka