Rocznica stanu wojennego

3 grudnia o godz. 17.30, pod PomnikPamięci Ofiar Lubina '82 w Lubinie, przybyło ok. 50 osób, by oddać hołd pomordowanym w stanie wojennym. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ “Soliadrność” Bogdana Orłowskiego pod Pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród delegacji obecni byli m.in. przedstawicile wielu organizacji związkowych z naszego Regionu oraz władze miasta z Prezydentem Lubina Robertem Raczyńskim na czele. O godz. 18.00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona została msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Kanonik Franciszek Steblecki, który w soim kazaniu powiedział, iż13 grudnia to tragiczna data w naszej histroii. Po wprowadzeniu stanu wojennego nikt nie wiedział co będzie dalej. Wtedy zdelegalizowano też “Solidarność.

Ks. Kanonik cieszył się, że ta msza odprawiana jest podczas rorat, że jest tyle dzieci i młodzieży. Prosił zebranych aby zapytali swoich rodziców, dziadków co wtedy robili, jak wyglądała Polska? Bo jeżeli rodzice sami nie mówią swoim dzieciom o najnowszej historii Polski to musicie pytać ich same. Naród, który nie zna swojej historii – umiera. Rocznicę stanu wojennego obchodzimy ku przestrodze, bo przecież nik nie chce aby te czasy wróciły. Mszę uswietnił występ Chóru Górniczego ZG “Lubin” który przygotował krótki koncert pieśni patriotycznych