XXII Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 18-19 września odbyła się 22. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Uczestniczyło w niej prawie 100 tysięcy związkowców z “Solidarności” z całej Polski. Z Regionu Zagłębie Miedziowe na Jasną Górę przyjechało bliko 300 pątników reprezentujących wiele zakładów pracy min. : ZG Rudna, ZWR, ZG Polkowice Sieroszowice, ZG Lubin, WPEC, Masters, MCZ.

Tematem przewodnim tegorocznej Pielgrzymki były słowa Ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana “Solidarności”: “Aby zwyciężyć zło dobrem, trzeba zachować wierność prawdzie”. Główną mszę świętą koncelebrował Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy arcybiskup Tadeusz Gocławski, który w kazaniu do zebranych powiedział: “słuchajcie wy, którzy gnębicie ludzi pracy! Trzeba odkłamać nasz kraj! Coraz to nowe komisje śledcze, chcąc dotrzeć do prawdy, muszą przesłuchiwać najwyższe osoby w państwie. To dramatycznie świadczy, jak bardzo to państwo jest chore. Nie chcemy prostacko krytykować reform, ale jeśli przed kilku miesiącami mówiło się, że mamay za dużo węgla, a dziś okazuje się, że węgla brakuje, to o co w tym wszystkim chodzi...? Oszukuje się ludzi mówiąc, że jest dobrze, kiedy jest źle”.

Podczas mszy odczytano również list od Ojca Świętego Jana Pawła II: “Wiem jak wielu ludzi dotyka ubóstwo i bezrobocie. Oby jak najszybciej udało się stworzyć w Polsce taki system, by wszyscy mogli cieszyć się darem pracy, by w żadnym domu nie zabrakło jej plonów, by miał spokojną egzystencję”. Do pielgrzymów ze Szczytu przemówił przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek. Podkreślił, że niezależnie od tego ile miejsca dla Boga znajdzie się w dokumentach europejskich, polski świat pracy będzie zawsze trwać przy wierze, która była podwaliną europejskiej cywilizacji i kultury. .

”Zawsze pozostaniemy wierni Bogu i Jego Matce – przyrzekł szef „Solidarności” – Świadectwem tego przyrzeczenia i tej deklaracji niech będzie nasza coroczna obecność tutaj, w Częstochowie”. Pielgrzymi te właśnie słowa przyjęli gorącymi oklaskami. Na zakończenie arcybiskup Gocłowski odczytał akt zawierzenia Ludzi pracy Maryi Królowej Polski. .

Wojciech Obremski