Opłatek Regionu

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia członkowie Solidarności uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Uroczystość poprzedziła Msza św. odprawiona przez Ks. Mariana Kopko duszpasterza NSZZ “Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Ks. Marian w homilii wspomnial o ważnej roli “Solidarności” w życiu społecznym, a także podziękował za konsekwentne trwanie przy wartościach chrześcijańskich.

Po mszy przedstawiciele “Solidarności” przeszli do Domu Parafialnego im. Jana Pawła II, gdzie po krótkiej modlitwie życzenia uczestnikom spotkania przekazali Ks. Marian Kopko oraz przewodniczący ZR Bogdan Orłowski. Następnie podzielono się opłatkiem i przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Ks. Marian śpiewano kolędy. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło blisko 100 osób.