logo
top

Otrzymaliśmy do wiadomości pismo z protestem do Minister Zdrowia-publikujemy poniżej.
2010-07-20
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII
ZARZĄD KRAJOWY
                                                                 &nbs pokaż więcej


.
2010-07-13


Z najgłębszym żalem żegnamy zmarłego w dniu 12 lipca 2010 roku


Ś.P.
Księdza Prałata Henryka Jankowskiego


Kapłana niezłomnego, oddanego sprawie wolnej Polski i służbie Kościołowi
Żegnamy Przyjaciela ludzi pracy, legendarnego Kapelana Solidarności, który do końca
pozostał wierny Ideom Sie pokaż więcejInformacja z posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia
2010-07-13


W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia o „aspektach finansowych i organizacyjnych lecznictwa szpitalnego”. W trakcie spotkania przedstawiono materiały informacyjne z Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące analizy ostatnich dziesięciu lat w zakresie:
- poziomu zadłużenia szpitali i procesie ich oddłużania ( 2003 r pokaż więcej


Otrzymaliśmy List - Zamieszczamy
2010-07-02


Koleżanki i Koledzy
Od zawsze w naszej branży nie było sprawiedliwości, nie było i nie ma czytelnych zasad i warunków, w jakich pracujemy i zarabiamy.


Wiem że NSZZ ,,Solidarność” zawsze stając po stronie słabszych domagał się systemo pokaż więcej2010-07-01


Do pobrania w formacie pdf: stanowisko

pokaż więcej


Poniżej zamieszczamy wstępne uwagi prawnika dotyczące merytorycznej zawartości porozumienia zawartego przez Minister Kopacz z OZZPiP
2010-07-01
 Uwagi na temat porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych  1. Porozumienie to nie ma charakteru normatywnego. Nie spełnia ono wymagań określonych w art. 9 § 1 k.p. Nie zostało ono zawarte na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. Stronami tego porozumienia nie jest pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Z uwagi na treść trudno traktować omawiane porozumienie w kategoriach umowy cywilnoprawnej. W ramach tego porozumienia Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia oraz zaniechania określonych działań o charakterze legislacyjnym. Przyjąć należy, że porozumienie to jest źródłem zobowiązań o charakterze politycznym. Taki charakter mają również sankcje, które znajdą zastosowanie w razie ewentualnego niezrealizowania jego postanowień.  2. Zastrzeżenia może budzić treść postanowień § 1 ust. 1 i 2 i § 3 porozumienia. W § 1 ust. 1 Porozumienia Minister Zdrowia zobowiązuje się do tego, że do dnia 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będzie regulacja odpowiadająca art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Warto zauważyć, że zobowiązanie to wkracza w materię zastrzeżoną w Konstytucji RP do właściwości parlamentu. Minister Zdrowia spełnia oczywiście określona rolę w procesie legislacyjnym, ale o wejściu w życie lub uchyleniu przepisów rangi ustawowej decyduje w Polsce Sejm i Senat. Jest to o tyle znamienne, że jak wiadomo w Sejmie toczą się obecnie pracę nad ustawą, której celem miało być uchylenie wspomnianego art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W § 1 ust. 2 i 3 Porozumienia Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia przepisów rangi ustawowej gwarantujących, że 75 % kwoty, którą świadczeniodawca z mocy art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązany jest przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń byłaby przeznaczona na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Przepis takiej treści wkraczałby w kompetencje pracodawców do kształtowania odpowiedniej polityki kadrowej i płacowej przez pracodawców zobowiązując ich do przeznaczania określonej z góry puli środków na rzecz dwóch grup zawodowych pracowników służby zdrowia. Przepis ten nie uwzględniałby specyfiki jednostek służby zdrowia, w których grupy zawodowe pielęgniarek i położnych są w mniejszości w stosunku np. do grupy zawodowej lekarzy. Warto zauważyć, że Minister Zdrowia nie jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania zakładów opieki zdrowotnej. Organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są w zdecydowanej większości wypadków organy samorządu terytorialnego, zaś podmiotem posiadającym kompetencję do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej jest organizacja pracodawców służby zdrowia. Wątpliwości budziłaby zatem konstytucyjność rozwiązania prawnego, o którym wspomina § 1 ust. 2 Porozumienia.Jarosław Kaczyński do ludzi pracy
2010-07-01

Koleżanki i Koledzy!
Podejmując decyzję, że będę ubiegał się o urząd Prezydenta RP, zadeklarowałem, iż chcę kontynuować ideę solidarnej Polski, tak bliską mojemu śp. Bratu, Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, człowiekowi wielkiej wrażliwości społecznej.


Dobrze wiem, z jakimi trudnościami spotykają się dziś ludzie pracy w naszym kraju. Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by ch pokaż więcejArtykuł do przeczytania
2010-07-01
 Zapraszamy do przeczytania artykułu który ukazał się w gazecie „Nasza Polska”. Wywiadu udzieliła Maria Ochman Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” na temat przekształceń własnościowych z zakresu lecznictwa szpitalnego lansowanego i realizowanego przez koalicję PO - PSL Link: http://www.naszapolska.pl/index.php/component/cont pokaż więcej


„Zdrowa konkurencja na rynku usług medycznych” ???
2010-06-16
 Wszystkich błądzących, wątpiących i nieprzekonanych co oznacza prywatyzacja, zachęcamy do lektury rozdziału 8 – Narodowy Program Ochrony Zdrowia „Polska Obywatelska”  Link: http://www.platforma.org/pl/program/ pokaż więcej


Informacja dotycząca funkcjonowania rady pracowników i przeprowadzania wyborów członków rady po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r.
2010-06-16

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji umożliwiła powoływanie rad pracowników, jako organu reprezentującego pracowników. Prawo powołania rady pracowników zostało przyznane pracownikom zatrudnionym u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających początkowo co najmniej 100, a w okresie przypadającym po dniu 23 marca 2008 r. co najmniej 50 pracowników.


Uprawnienia rady są odmienne od kompetencji związków z pokaż więcej
PlakatKalendarz

Maj 2021
PnWtSrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bottom