logo
top

Aktualna, statutowa struktura branży ochrony zdrowia NSZZ "Solidarność"

Kompetencje struktur na każdym poziomie wynikają z zapisów w statucie NSZZ "Solidarność"

struktura

bottom