Na XXX KZD odczytano „Posłanie do Ludzi Pracy”. „Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!”

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem odczytano „Posłanie do Ludzi Pracy”.

Przejdź

Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie zwiększenia zatrudnienia w sklepach Stokrotka

Dziękujemy wszystkim osobom, które już poparły petycję w sprawie zwiększenia zatrudnienia w sklepach naszej sieci. Jednocześnie informujemy, że akcja nadal trwa i zachęcamy do składania podpisów pod petycją.

Przejdź

Pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego

W związku zapowiedzianym przez Ministerstwo Zdrowia przekształceniem stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego od 16 maja, Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilną nowelizacje Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw polegającą na wykreśleniu z niej art. 15i.

Przejdź

Handel w niedzielę – komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 24 lutego br. Polska stanęła w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. W wyniku tego codziennie na teren naszego kraju, w szczególności przez przejścia graniczne zlokalizowane na terenie przygranicznych województw lubelskiego i podkarpackiego, przybywali w niespotykanej dotąd liczbie migranci zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Przejdź

Stanowisko skierowane do Pani Minister Marleny Maląg

Okazuje się, że w Polsce ważniejsze od ustaw są wpisy na Twitterze – mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”. W stanowisku skierowanym do minister Marleny Maląg, związkowcy wskazują, że od dwóch miesięcy w województwach graniczących z Ukrainą pracownicy sklepów pracują w niedziele, choć zgodnie z prawem sklepy powinny być zamknięte.

Przejdź

Pismo do Pana Edgarda Bonte prezesa Auchan Retail

Pismo do Pana Edgarda Bonte prezesa Auchan Retail

Przejdź

Film z protestu Pracowników Handlu w Warszawie 04.11.2021r.

Dołącz do nas!

Masz problemy w pracy? Uważasz, że w Twoim zakładzie pracy potrzebny jest związek zawodowy? Porozmawiaj z kolegami i zaproponuj założenie NSZZ „Solidarność”.

Translate »