^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Uwagi do zmiany ustawy o transporcie drogowym

W listopadzie 2012 r. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" zgłosiła Przewodniczącemu Podkomisji Nadzwyczajnej Panu Stanisławowi Żmijanowi swoje  uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W uwagach tych znalazła się m. in. konieczność uszczegółowienia zakazu zatrudniania kierowców skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne jedynie do przestępstw, jakie mają istotny wpływ na wykonywanie obowiązków kierowców zawodowych. Związkowcy zwrócili uwagę na to, że karanie zakazem wykonywania pracy zarobkowej (poza oczywistą kwestią osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegłych z miejsca wypadku) powinno bezwzględnie podlegać ocenie sądów.

KSTD wniosła, aby zapis art. 5b pkt. 4) projektu brzmiał w następujący sposób:

„…zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub zakaz wykonywania zawodu kierowcy”.

Z satysfakcją informujemy, że zapis przez nas zgłoszony został przyjęty w takim właśnie brzmieniu i obowiązuje od dnia 15 sierpnia br.

Takie brzmienie przepisu prawnego pozwoli zagwarantować, kontrole sądów nad wykonywaniem zawodu kierowcy przez osoby, które w ocenie niezawisłego sądu nie powinny tego zawodu wykonywać i ograniczy wszechwładzę administracji, która chce ingerować w swobodę umów wiążących pracowników jak i pracodawców.

Artykuły powiązane:

Nasz sukces

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.