KSN NSZZ Solidarność

Skład Rady KSN w kadencji 2018-2023

 • Andrzejewska Krystyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Białowolska-Tejchman Aniela  (Politechnika Gdańska)
 • Bortkiewicz Alicja (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
 • Dołęga Bogusław (Politechnika Rzeszowska)
 • Dziergowska  Agnieszka (Politechnika Łódzka)
 • Grygierzec Wiesław (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Janik Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Jezierski Jacek (Uniwersytet Warszawski)
 • Jędrychowska Iwona (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • Kaczor Józef (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Kaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kępiński Marian (Politechnika Częstochowska)
 • Kisilowski Marek (Politechnika Warszawska)
 • Ś.p. Koszałka Leszek (Politechnika Wrocławska)
 • Kotyńska Berenika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Kulik Tadeusz (Politechnika Warszawska)
 • Lisok Joanna (Politechnika Śląska)
 • Młynarczykowska Anna (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Nieróbca Anna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 • o. Pietrzak Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Piwowońska Justyna (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach)
 • Pszczółka Krzysztof (Uniwersytet Śląski)
 • Sapor Maria (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Sawicki Marek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Szewczyk Roman (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa)
 • Szubert Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
 • Szymków Janusz (Politechnika Wrocławska)
 • Tarnowski Józef (Uniwersytet Gdański)
 • Zawadzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Zawitowski Zbigniew (Politechnika Poznańska)
 • Zięba-Zienkiewicz Beata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ziomek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)