KSN NSZZ Solidarność

Przewodniczący KSN w kadencji 2018 – 2023

                        

 fot. M.Kaczyńska

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” obradujące  w dniach 18 -19 maja 2018 r., w Falentach (k. Warszawy) wybrało  dr Dominika Szczukockiego na Przewodniczącego KSN na kadencję 2018 -2023.