KSN NSZZ Solidarność

Informacja o szkoleniu w Kołobrzegu

W dniach 14 -17 kwietnia 2016 roku w Kołobrzegu na terenie ośrodka wypoczynkowego Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza Komisje: ds. Płac i ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowały szkolenie dla członków Komisji Zakładowych i Społecznych Inspektorów Pracy z wyższych uczelni, instytutów badawczych, PAN należących do KSN. W szkoleniu wzięło udział 50 osób.

Więcej o szkoleniu w Kołobrzegu: