KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN Nr 11-12 (320-321) listopad - grudzień

 

Spis treści:

 • Tylko patrzeć, a zabłyśnie gwiazda …. - J. Sobieszczański
 • Działania Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”:
  - Stanowisko Rady KSN
  - Komunikat z posiedzenia Rady KSN
  - Uchwały wyborcze Rady KSN
  - Szkolenie „Język jako narzędzie pracy …”
  - Umorzone postępowanie dyscyplinarne …
  - Od KZ NSZZ „S” Pol. Warszawskiej – E. Orkan-Łęcka
 • Ze strony Komisji Krajowej NSZZ „S”
  - Odwołanie terminu „Marszu godności”  
  - Osiem obszarów negocjacji Rząd - Solidarność
  - Nie możemy przywyknąć do wojny ….
  - Opinia o projekcie BP na rok 2023
  - Piotr Duda pisze list do EKZZ …
  - Dobre zmiany w prawie pracy
 • Czy to porażka czy sukces? - Zbigniew Bitka
 • Sprawa mitów na temat witaminy D - Wojciech Pillich
 • Jak to było z tą pandemią – Wojciech Pillich
 • Czarnomorski tygiel kulturowy... - Antoni Winiarski
 • Wybrane wydarzenia