KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN Nr 7-8 (316-317) lipiec - sierpień

Najnowszy numer Wiadomości KSN jest już dostępny online. Zachęcamy do lektury.

Spis treści:

  • Europejski fenomen – J.S.
  • Działania Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”:

- Misja Solidarnościowa ETUCE w Polsce - Aniela Białowolska Tejchman

  • Cześć ich pamięci
  • Ze strony Komisji Krajowe NSZZ „S”

- Sekretarz KK NSZZ Solidarność Ewa Zydorek o XXX KZD: To był wyjątkowy Zjazd

  • Uchwały i stanowiska XXX KZD
  • Ze strony MEiN

- Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego

  • WPROWADZENIE  DO KONCEPCJI  ROZWOJU POLSKIEGO LOTNICTWA -  Piotr Witakowski
  • Koncepcja rozwoju Polskiego lotnictwa
  • Przypadki fizyka teoretyka w czasach stanu wojennego – Edward Malec
  • Wybrane wydarzenia


Kategorie: Ogólne