KSN NSZZ Solidarność

Zmarł Jerzy Jackl

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę

 śp. Jerzego Jackla

historyka literatury i teatrologa, doktora nauk filologicznych.

 

 

Zatrudniony w wielu instytucjach kultury: Instytucie Sztuki PAN i w Instytucie Badań Literackich PAN, był redaktorem w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Autor książek i artykułów z dziedziny literatury, historii teatru i filmu oraz adaptacji sztuk teatralnych dla Teatru Telewizji. Był także pracownikiem akademickim, wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i adiunktem w Akademii Teatralnej im.  Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

W latach PRL był zaangażowany w działania opozycji demokratycznej. Bardzo aktywnie uczestniczył w przywracaniu pamięci o prawdziwej historii. Był współtwórcą Polskiej Fundacji Katyńskiej i Niezależnego Komitetu Badania Zbrodni Katyńskiej. Angażował się także w budowanie nowego ładu w Polsce. Należał do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Kaczyńskim, był także współtwórcą Porozumienia Centrum. Działał w Ruchu dla Rzeczypospolitej i RS AWS. Pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od czasu powstania NSZZ „Solidarność” był silnie związany z działalnością Naszego Związku. W Państwowych Wydawnictwach Naukowych powierzono Jerzemu przewodnictwo Komisji Zakładowej. W czasie stanu wojennego zaangażował się w działalność wydawnictw drugiego obiegu, jako założyciel i redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Międzywydawniczy”, redaktor książek podziemnych oficyn, m.in. Wydawnictwa CDN i współredaktor podziemnych pism: „Myśl Niezależna”, „Warszawskie Zeszyty Historyczne”.

Po ponownym powrocie do jawnego działania NSZZ „Solidarność” przewodniczył Komisji Zakładowej w swojej uczeni. W 1995 roku został wybrany Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych. Był także członkiem Zarządu Regionu Mazowsze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Przez wiele lat współpracował z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” reprezentując „Solidarność” szkół artystycznych. Także przez wiele lat był członkiem Redakcji „Wiadomości KSN”.

Jurek był bardzo zaangażowany w prowadzenie działalności związkowej. Wyróżniał się głęboką znajomością problemów z którymi musieliśmy się mierzyć, ale nie narzucał swoich poglądów.

Straciliśmy oddanego kolegę, towarzysza naszych zmagań.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Spoczywaj w pokoju. 


Jurek zmarł po długiej chorobie w dniu 15 czerwca 2022 roku.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2022 r. Msza św. zostanie odprawiona w dniu 28 czerwca 2022 roku, o godz. 12.30 w Kościele Środowisk Twórczych, przy pl. Teatralnym 18 w Warszawie. Dalsza uroczystość pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki).

Rodzinie Jurka, Jego Małżonce, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”


Kategorie: Ogólne