KSN NSZZ Solidarność

Rola i pozycja Związków Zawodowych na uczelniach wyższych - szkolenie

Zapraszamy na zdalne szkolenie „Rola i pozycja Związków Zawodowych na uczelniach wyższych”. Szkolenie jest bezpłatne i kierowane tylko do członków organizacji związkowych funkcjonujących na uczelniach wyższych w Polsce zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki. Prowadzącym będzie dr Sławomir Driczinski – prawnik, związkowiec, posiadający unikalne doświadczenie prawne wykorzystywane w praktyce związkowej.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Clickmeeting. Szkolenie odbędzie się 12.10.2021, rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwało ok. 2 godziny 15 min.

Spotkanie ma za zadanie odświeżyć wiedzę z zakresu praw pracowniczych na uczelniach wyższych. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia z zakresu prowadzenia przez związki funduszu socjalnego, tworzenia, regulowania i kontrolowania aktów wewnątrzzakładowych. Wśród tematów pojawią się również zagadnienia związane ze społeczną inspekcją pracy oraz obowiązkami konsultacyjnymi pracodawcy wobec związków zawodowych (szczegóły na plakacie).

Liczba miejsc na platformie jest ograniczona do 200 osób, stąd ważne jest jak najszybsze zgłoszenie swojego uczestnictwa (decyduje kolejność zgłoszeń). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza:  https://bit.ly/3ESZPiK


Po rejestracji każda zgłoszona osoba otrzyma mailem link do wejścia na platformę. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie – zaświadczenie zostanie wydane przez Krajową Sekcję Nauki i podpisane przez prowadzącego szkolenie oraz przewodniczącego KSN.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem:

ksn@solidarnosc.org.pl


Kategorie: Ogólne