KSN NSZZ Solidarność

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii:

  1. Materiał opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy:
    Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-1
     
  2. Informacje dostępne na stronie MNiSW, które zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów:
    Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni