KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN do projektu rozporządzenia ws ewaluacji działalności naukowej

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przedstawiła uwagi do przedłożonego do zaopiniowania w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z 29 kwietnia 2020 roku – pobierz opinię KSN


Kategorie: Ogólne