KSN NSZZ Solidarność

Odznaczenie GIP dla Kolegi Zbigniewa Zawitowskiego

Uroczyste wręczenie Honorowych Odznak „Za  Zasługi  dla Ochrony  Pracy”, wręczenie nagród i wyróżnień pracodawcom uczestniczącym w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagród i wyróżnień w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, były głównymi wydarzeniami podczas uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2019 r. W uroczystej gali zorganizowanej 22 listopada 2019 r. w Kolegium Rungego w Poznaniu uczestniczył Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, oraz wręczył przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

Miło nam poinformować, że wśród osób uhonorowanych tym odznaczeniem jest nasz Kolega, członek Rady i Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, Zbigniew Zawitowski, na co dzień pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na Politechnice Poznańskiej.

Kolega Zbigniew Zawitowski zajął również trzecie miejsce w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.

Zbigniew Zawitowski jest Przewodniczącym Komisji Rady KSN ds. Warunków Pracy.

Serdecznie gratulujemy!

Życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej!

Na zdjęciu: od lewej: Z-ca Głównego Inspektora Pracy-Dariusz Mińkowski,  Zbigniew Zawitowski,  Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu-Stanisława Ziółkowska.


Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.