KSN NSZZ Solidarność

Mobbing, a może bullying?

Temat mobbingu wydaje się wszystkim znany. Każdy słyszał o tym zjawisku, a niektórzy znają kogoś, kto dochodził swoich praw przed sądem z powodu mobbingu ze strony pracodawcy. Podświadomie myśląc o przemocy w miejscu zatrudnienia skupiany się na relacji pracodawca – pracownik, pomijając jednocześnie wszystkie inne powiązania i związki, jakie istnieją w miejscu pracy. Negatywne zachowania ze strony współpracowników określamy złośliwością, z którą musimy sobie jakoś radzić, bo przecież szef oczekuje od nas niezawodnego współdziałania w zespole.  Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są w naszym miejscu pracy osoby, które traktuje się inaczej niż inne, wyklucza się je z pewnych gremiów lub ignoruje.

Tymczasem o problemie mobbingu w przestrzeni publicznej mówi się coraz więcej. Organizuje się szkolenia, seminaria i konferencje, co roku opracowuje się coraz dokładniejsze statystyki i opisuje nowe formy tego zjawiska. Znamy pojęcie mobbingu prostego, ukośnego, mobbingu mikropolitycznego, czy cybermobbingu, a w niektórych krajach prześladowanie ze strony innych osób w miejscu pracy określa się dwoma różnymi pojęciami: mobbingiem i bullyingiem.

Czym różni się mobbing od bullingu? Jak polskie prawo interpretuje problem przemocy w pracy? Jak zachować się w obecności mobbera?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule: „Mobbing, a może bullying?”  - przejdź do artykułu

Przeczytaj o mobbingu i bullyingu.

Rozpoznaj przejawy przemocy wobec pracowników w twoim miejscu pracy.

Pomóż sobie lub innej osobie mobbingowanej.

Powiedz STOP! mobbingowi w miejscu pracy.