KSN NSZZ Solidarność

Nowe władze KSN

W dniach 18 - 19 maja w Falentach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym KSN został Kolega Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrano również 35 członków Rady Sekcji i 5 członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Józef Bancewicz. Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady KSN oraz Komisji Rewizyjnej. Rada KSN wybrała ścisłe prezydium tj. wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza. Z dniem 19 maja 2018 roku Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” rozpoczęła nową kadencję.

Dominik Szczukocki - Przewodniczący KSN
 Pierwsze posiedzenie Rady KSN w kadencji 2018-2022
fot. M.Kaczyńska
(więcej zdjęć w galerii w zakadce WZD)


Skład Rady KSN w kadencji 2018-2022:

 • Andrzejewska Krystyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Białowolska-Tejchman Aniela  (Politechnika Gdańska)
 • Bortkiewicz Alicja (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
 • Dołęga Bogusław (Politechnika Rzeszowska) - wiceprzewodniczący Rady KSN
 • Dziergowska  Agnieszka (Politechnika Łódzka)
 • Fajler Monika (Śląski Uniwersytet Medyczny)
 • Grygierzec Wiesław (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Janik Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Jezierski Jacek (Uniwersytet Warszawski)
 • Jędrychowska Iwona (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • Kaczor Józef (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Kaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kępiński Marian (Politechnika Częstochowska)
 • Kisilowski Marek (Politechnika Warszawska) - wiceprzewodniczący Rady KSN
 • Koszałka Leszek (Politechnika Wrocławska)
 • Kotyńska Berenika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Kulik Tadeusz (Politechnika Warszawska)
 • Lisok Joanna (Politechnika Śląska)
 • Młynarczykowska Anna (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Nieróbca Anna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 • o. Pietrzak Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Piwowońska Justyna (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach)
 • Pszczółka Krzysztof (Uniwersytet Śląski) - wiceprzewodniczący KSN
 • Sapor Maria (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - wiceprzewwodnicząca i skarbnik Rady KSN
 • Sawicki Marek (Uniwersytet Jagielloński) - sekretarz Rady KSN
 • Szewczyk Roman (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa)
 • Szubert Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
 • Szymków Janusz (Politechnika Wrocławska)
 • Tarnowski Józef (Uniwersytet Gdański)
 • Wibig Joanna (Uniwersytet Łódzki)
 • Zawadzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Zawitowski Zbigniew (Politechnika Poznańska)
 • Zięba Beata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ziomek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Komisja Rewizyjna KSN w kadencji 2018-2022:


Kategorie: Posiedzenia KSN