KSN NSZZ Solidarność

Sprawozdanie ze szkolenia w Kołobrzegu

W dniach od 21 do 23 kwietnia 2017 roku Komisje: ds. Płac, ds. Interwencji i Legislacji oraz ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowały w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu szkolenie dla członków Komisji Zakładowych i Społecznych Inspektorów Pracy z wyższych uczelni i instytutów  badawczych. W szkoleniu uczestniczyło 49 osób z całej Polski. Podczas szkolenia omawiano kwestie dotyczące ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, stosowania Kodeksu Pracy w uczelniach i instytutach badawczych, a także problematykę mobbingu i dyskryminacji.

  • Sprawozdanie ze szkolenia 21-23 kwietnia 2017 - pobierz