KSN NSZZ Solidarność

Cele KSN

Najważniejsze cele Sekcji określają następujące zapisy Regulaminu KSN: 

  • Celem Sekcji jest ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych członków związku, zatrudnionych w szkołach wyższych, instytutach oraz innych instytucjach naukowych. 
  • Sekcja działa na rzecz rozwoju nauki i edukacji oraz pogłębienia w świadomości społecznej znaczenia tych dziedzin dla rozwoju gospodarczego, intelektualnego, kulturowego oraz rozwoju tożsamości narodowej i demokracji.