KSN NSZZ Solidarność

Komisja Historyczna została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 10 czerwca 2021 r.

Główne cele działania Komisji:

  • uczestniczy  w  zbieraniu,  gromadzeniu i  opracowywaniu materiałów dotyczących historii Krajowej Sekcji Nauki,
  • udziela merytorycznego wsparcia i  uczestniczy  w  przygotowywaniu i  publikowaniu  opracowań dotyczących działalności KSN oraz organizacji wchodzących w skład Sekcji,
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji.

  • Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy