KSN NSZZ Solidarność

Komisji ds. Warunków Pracy  została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

 • analizuje napływające sprawy i wnioski dotyczące warunków pracy pracowników obszarów nauki i szkolnictwa wyższego
 • świadczy merytoryczne porady Komisjom Zakładowym w zakresie:
  • organizacji działalności Społecznych Inspektorów Pracy
  • kształtowania niematerialnych warunków pracy
 • analizuje zapisy porozumień między Pracodawcą, a Związkiem Zawodowym odnoszących się do warunków pracy
 • organizuje szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz dla osób działających w Komisjach BHP
 • opiniuje projekty aktów prawnych w odniesieniu do warunków pracy
  Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy