KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

  • opracowanie strategii rozwoju oraz modelu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
  • opracowywanie wzorcowych aktów prawa wewnątrzuczelnianego (statuty, uchwały, kryteria oceny okresowej pracowników, itd.)
  • pomoc komisjom uczelnianym w procedowaniu zmian aktów prawa wewnątrzuczelnianego
  • informuje o działaniach Komisji oraz Sekcji oraz zbiera opinie środowiska w sprawach z obszaru działania Komisji
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
  • podejmuje stanowiska, opinie oraz uchwały w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym Sekcji
    Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy