KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Komunikacji i Rozwoju Związku została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

  • wspomaga Sekcję w obszarze wymiany informacji zarówno wewnątrz Sekcji, jak i z podmiotami zewnętrznymi, a w szczególności wykorzystania i nadzorowania odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej (strona www, biuletyn KSN, komunikatory społecznościowe, druki nieregularne, itp.)
  • prowadzi działania powiązane z promocją prac i osiągnięć Sekcji
  • koordynuje działania Sekcji w obszarze pozyskiwania nowych członków
  • monitoruje i przygotowuje działania powiązane z medialnym oddziaływaniem związanym z sytuacją pracowników nauki i szkolnictwa wyższego
  • wspiera komisje uczelniane w budowaniu strategii komunikacji i zadaniu pozyskiwania nowych członków
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
    Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy