KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego  została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

  • przygotowuje propozycje opinii budżetu państwa dla działów 28 i 38
  • przygotowuje propozycje opinii aktów prawnych dotyczących podziału środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe
  • udziela wyjaśnień jednostkom organizacyjnym związku w zakresie sporządzania w uczelniach planów rzeczowo-finansowych
  • informuje o działaniach Komisji oraz Sekcji oraz zbiera opinie środowiska w sprawach z obszaru działania Komisji
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
  • podejmuje stanowiska, opinie oraz uchwały w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym Sekcji
    Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy