KSN NSZZ Solidarność

Jak zostać członkiem NSZZ "Solidarność"?

NSZZ „Solidarność” ma strukturę terytorialno – branżową. Jednostkami terytorialnymi są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

  • Dowiedz się, czy w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Linki do uczelnianych Komisji Zakładowych znajdziesz na naszej stronie w zakładce „Linki”.
  • Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.
  • Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoim kolegom i koleżankom założenie związku zawodowego. Do założenia nowej organizacji związkowej wystarczą trzy osoby. Więcej informacji na ten temat.