Spotkanie z prezydentem. W dniu 5 listopada członkowie Sekcji uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Elbląga Jerzym Wilkiem, które odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu. Wysłuchali obszernej informacji o dokonaniach w mijającej piętnastomiesięcznej kadencji i ewentualnych zamierzeniach na przyszłość. Prezydent udzielał też odpowiedzi na zadawane pytania. W spotkaniu uczestniczyły również radne wywodzące się z ,,Solidarności”: Małgorzata Adamowicz i Jolanta Lisewska oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jan Fiodorowicz. Na zakończenie spotkania przewodnicząca Sekcji Teresa Bubel przekazała prezydentowi w imieniu członków RSEiR w Elblągu "List popierający". Rzęsiste oklaski zebranych stanowiły dowód akceptacji zawartej w piśmie treści oraz podziękowanie Jerzemu Wilkowi za zainteresowanie i szacunek okazane seniorom "Solidarności".