Głównym punktem programu było zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Instytucja ta powstała dzięki współpracy między innymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NSZZ "Solidarność".
Z zewnątrz obiekt przypomina kadłub statku, który zacumował nieopodal legendarnej Bramy nr 2 prowadzącej na teren Stoczni Gdańskiej ( a obecnie już, niestety, po byłej stoczni ). Budynek mieści stałą ekspozycję przedstawiającą w sposób nowoczesny, interaktywny czas i drogę dochodzenia Polski i Polaków do wolności.
Rozpoczęcie zwiedzania poprzedzono złożeniem symbolicznej wiązanki i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili z przewodnikiem prezentowaną wystawę, która nie tylko dokumentuje mroczny czas PRL-u oraz euforię i nadzieje związane z powstaniem ,, Solidarności “, ale też wywołała emocje i wspomnienia u tych, co ten czas przeżyli.
W programie wycieczki znalazła się także Sala BHP. Co prawda, po powstaniu ECS znacznie zmieniła swój pierwotny wygląd, ale mimo to i tak pozostaje historycznym miejscem podpisania Porozumień Sierpniowych.
Wycieczkę kończyło zwiedzanie Bazyliki św. Brygidy i wspólna modlitwa przed relikwiarzem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona "Solidarności".