W dniach 9 – 10 września w Spale odbyło się seminarium dla członków Rady Krajowego Sekretariatu na temat: Strategiczne ramy działania KSEiR NSZZ ,,S”. Seminarium prowadzili: Ewa Tomaszewska, członek Komisji Krajowej, pracownik naukowy UW i przewodniczący Rady Dariusz Kucharski. I część seminarium obejmowała tematykę systemów emerytalnych oraz waloryzacji rent i emerytur; II część poświęcona była polityce senioralnej. W dniu 10 września odbyło się też posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu. Porządek obrad obejmował 2 główne tematy: Stanowisko Rady w sprawie projektu waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. oraz Strategiczne ramy działania KSEiR na lata 2014 – 2018.Rada pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt waloryzacji procentowo – kwotowej z jednoczesnym podkreśleniem, iż ma to być rozwiązanie systemowe a nie jednorazowe. Warto też przypomnieć, że taką waloryzację postulował już dawno Związek ,,Solidarność”. Po analizie przedstawionego projektu i dyskusji Rada przyjęła do realizacji program działania KSEiR na lata 2014-2018.