Przewidywany program pielgrzymki:
­wyjazd w sobotę 20.09.2014 r. o godz. 6.00 z Placu Kazimierza Jagiellończyka;
do Malborka, autostradą do Lichenia, na trasie przejazdu (w godz. 12.00 – 14.00) pobyt w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu;
przyjazd do Częstochowy ok. godz. 18.00; zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma przy ul. Św. Elżbiety 11 ( blisko Jasnej Góry);
­wyżywienie we własnym zakresie ( możliwość także w miejscu zakwaterowania );
­uczestnictwo w uroczystościach sobotnich i niedzielnych według programu Pielgrzymki Ludzi Pracy 2014;
­odjazd z Częstochowy w dn. 21.09.2014 r. o godz. 15.00;
­przyjazd do Elbląga ok. godz. 23.00;