Stanowisko 1/2019

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie obrony wartości chrześcijańskich i praw obywatelskich w Polsce

 

Wydarzenia z ostatnich miesięcy zapowiadają nadchodzenie nowego pogaństwa zagrażającego fundamentom Życia społecznego W naszym kraju. W Polsce ujawniła się chrystofobia, której elementami są prowokacyjne i obsceniczne seanse na ulicach polskich miast, zwane „Paradami równości" prowadzone głównie przez grupy opłacanych ,.manifestantów", przenoszące się ze swoimi seansami nienawiści do kolejnych miast, profanujących święte dla większości Polaków obrzędy i wizerunki. Odbieramy te ataki jako perfidne narządzie walki z nauczaniem Kościoła i chrześcijańskim dziedzictwem stanowiącym fundament polskiej tożsamości narodowej. Te ciągłe ekscesy antychrześcijańskie łączone są z atakami na rodziną złożoną z mężczyzny i kobiety, z propagowaniem nieograniczonej aborcji i poglądów o rzekomej płci kulturowej i żądaniem wychowania do seksu dzieci wbrew ich rodzicom. Tzw. „marsze równości" nie bronią praw obywatelskich "osób LBGT+", bo za tego typu skłonności osób dorosłych kodeks karny w Polsce kar nie przewiduje.

W takim kontekście słowa ks. abpa Marka Jędraszewskiego "o zagrożeniu serc i umysłów tęczową zarazą" odbiły się głośnym echem i spowodowały bezprzykładną napaść środowisk homoseksualnych i liberalno - lewicowych na Niego, ale również na Kościół katolicki i podstawowe wartości ogromnej większości: wiarę, patriotyzm, rodzinę, tradycje. Członkowie Rady KS E i R NSZZ „Solidarność" wyrażają podziękowanie księdzu Arcybiskupowi za jednoznaczne opowiedzenie się po stronie wartości chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny i patriotyzmu.

Jako członkowie Związku, który zawsze stał na straży praw pracowniczych i obywatelskich stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminowaniu ludzi wierzących w zakładach pracy, cenzury wypowiedzi, szykanowaniu i zastraszaniu w miejscu pracy tych, którzy odmawiają propagowania lub sprzeciwiają się nieuznawanej przez nich ideologii. Nie możemy milczeć, gdy obywatele przywiązani do wiary katolickiej, do tradycji i będący polskimi patriotami dla których Bóg, Honor i Ojczyzna ma fundamentalne znaczenie - byli traktowani jak mniejszość we własnym kraju. My Seniorzy „Solidarności" zrzeszeni w KS E i R wiernie wypełniający dziedzictwo chrześcijańskiej tradycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność"- stanowczo potępiamy' taki stan rzeczy' i oczekujemy zdecydowanych decyzji prawnych właściwych organów państwowych, zapewnienia wszystkim obywatelom poczucia godności i bezpieczeństwa.

Grotniki, 25 września 2019 r.

Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel

 

Stanowisko 1/2020

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w sprawie zasiłku pogrzebowego

Rada KS E i R oczekuje, że wysokość zasiłku pogrzebowego zostanie powiązana z płacą średnią lub minimalną,  tak jak było przed arbitralnym narzuceniem kwoty czterech tys. złotych przez rząd koalicji PO - PSL. Spowoduje to waloryzowanie  tego zasiłku.

Łódź, dnia 05.03.2020 r                                                            Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel

 

Stanowisko 2/2020

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w sprawie utworzenia tzw. wdowich rent

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o utworzenie tzw. wdowich rent.

Uważamy, że ze wzrostu gospodarczego w zbyt małym stopniu korzystają seniorzy, którzy przez lata swej aktywności zawodowej budowali kapitał polskiego państwa. Niepokoi nas zwłaszcza sytuacja seniorów owdowiałych, którzy po śmierci współmałżonka odczuwają drastycznie pogorszenie poziomu życia. Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mają wybór: albo ZUS nadal wypłaca emeryturę, albo tzw. rentę rodzinną, tj. 85 % świadczenia zmarłego współmałżonka, jeśli jego świadczenie było wyższe. Jednak zamiast dwóch świadczeń pozostaje tylko jedno, natomiast koszty stałe, w tym utrzymanie mieszkania pozostają te same.

Badania demograficzne wykazują, że wśród osób powyżej 80 roku życia około 60 % prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a prognozy wykazują, że liczba takich osób będzie szybko wzrastać.

Należy zatem rozważyć, wzorem m. in. Niemiec, Włoch, Holandii, Czech, Litwy, wprowadzenie tzw. wdowich rent, tj. świadczenia dodatkowego, które uzupełni dochody wdowy lub wdowca pomniejszone znacząco przez zgon współmałżonka. W przywołanych państwach europejskich praktykowane jest również stopniowe dochodzenie do założonej wysokości świadczenia.

Łódź, dnia 05.03.2020 r                                                            Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel

 

Stanowisko 3/2020

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”  w sprawie ulg komunikacyjnych dla emerytów i rencistów

Rada KS EiR NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o zwiększenie ulgi komunikacyjnej (zamiast obowiązującej obecnie 37%) i o zwiększenie liczby ulgowych przejazdów w ciągu roku.

Łódź, dnia 05.03.2020 r                                                            Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel

 

 

Stanowisko 4/2020

 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność"

w sprawie wyborów prezydenckich

 

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" deklaruje poparcie
i zaangażowanie w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.

Pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy na Prezydenta RP jest wyrazistym dowodem, że jest to jedyny i bezkonkurencyjny kandydat na ten najwyższy urząd w Rzeczypospolitej.

W 2015 roku NSZZ „Solidarność” podpisał umowę programową z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą i poparł jego kandydaturę, a obecnie pozytywnie ocenia stopień jej realizacji. Przywrócony został (podwyższony przez koalicję PO - PSL) wiek emerytalny, pojawiły się, niespotykane dotąd, świadczenia podnoszące poziom materialny życia polskich rodzin, szczególnie najmłodszych - dzieci i młodzieży oraz seniorów - emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie i z dobrym skutkiem realizuje przyjęte hasło: "Godne życie w bezpiecznej Polsce", a kontynuacja Jego prezydentury jest gwarantem dalszego rozwoju kraju i dobrobytu Polaków.

Pan Prezydent godnie i ze znaczącymi sukcesami reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. To Jego prezydenturze Polacy zawdzięczają wzrost poczucia bezpieczeństwa dzięki wzmocnieniu pozycji Polski w NATO oraz sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. Inicjatywa Trójmorza czyni Polskę liderem znaczącej grupy państw europejskich. To Jego prezydenturze Polacy zawdzięczają zniesienie obowiązku wizowego do Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Duda jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i nieskazitelnej uczciwości - Polacy mogą być z Niego dumni.

Nie gódźmy się na dyskwalifikowanie Andrzeja Dudy  i Jego prezydentury.  Przekonujmy rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, aby przeciwstawiali się nienawistnym atakom opozycji. Upowszechniając dokonania obecnego Prezydenta, Jego pracowitość, kompetencje, oddanie polskim sprawom - skutecznie przyczyńmy się do zwycięstwa w wyborach.

Wygrajmy wspólnie tę prezydenturę - dla Andrzeja Dudy, dla Polaków, dla Polski!

Łódź, dnia 05.03.2020 r                                                            Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel