Dział rozwoju związku

Dział Rozwoju Związku zajmuje się koordynacją, promocją i podnoszeniem uzwiązkowienia w zakładach pracy.

 

Z dniem 1 listopada 2004 roku przy Regionie Podlaskim NSZZ "Solidarność" powstał Dział Rozwoju Związku. Jest to dział, który zajmuje się koordynacją, promocją i podnoszeniem uzwiązkowienia w zakładach pracy. Pomysł utworzenia takiego działu zrodził się na skutek potrzeby podniesienia aktywności związkowej dotychczasowych działaczy, a także ponownemu wypromowaniu związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Rozwój związany jest z powstaniem związkowych organizacji zakładowych w nowych przedsiębiorstwach i branżach oraz pozyskiwaniem nowych członków przez istniejące organizacje.

 

Dział Rozwoju Związku zajmuje się działalnością na trzech płaszczyznach:

  1. Zakładanie nowych organizacji związkowych w zakładach pracy.
  2. Podnoszenie uzwiązkowienia w zakładach pracy, gdzie organizacje związkowe już istnieją.
  3. Odbudowa organizacji związkowych, które uległy upadłości ze względu na małą liczbę członków.

 

KONTAKT
Region Podlaski NSZZ "Solidarność"
15-093 Białystok
ul.Suraska 1
tel. 85 7481100
fax. 85 7481101
e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 

 

Dział Rozwoju Związku

Aneta Śliwowska - tel. 85 748 11 07
e-mail: aneta.sliwowska@nszz.org

Cezary Janucik - tel. 502 486 009, 85 748 11 17
e-mail: drz@nszz.org

  

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »