Władze

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 Na XXVII WZD Regionu Podlaskiego, delegaci wybrali władze regionu na kadencję 2018 - 2023.  Obecnie podlaską "Solidarność" reprezentują:

 • Józef MozolewskiPrzewodniczący Zarządu Regionu

  Członkowie Zarządu Regionu: 

   
 • Wojciech Bagiński, Artur Bańkowski, Grzegorz Borkowski, Krzysztof Borkowski, Dariusz Dembicki, Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Waldemar Kiszkiel, Zygmunt Kowalczyk, Robert Królik, Stanisław Ksepka, Zbigniew Lebieżyński, Henryk Łupiński, Amanda Marczuk-Sadowska, Paweł Myszkowski, Tadeusz Nazarewicz, Anna Niewińska, Barbara Okuniewska, Agnieszka Rzeszewska, Roman Sadokierski, Marek Stachurski, Eugeniusz Stepanczuk, Adam Szmurło, Władysław Tokarski, Kazimierz Waszczuk, Bogdan Wielgat, Ryszard Woronowicz, Jarosław Woszczenko, Katarzyna Zalewska, Tomasz Zieliński.

  Komisja Rewizyjna:

 • Bogdan Gierałtowski, Beata Kowalewska, Jarosław Kozłowski, Mariola Beata Łapińska, Daniel Łempicki, Sylwia Szliserman, Janusz Wyszyński.

  Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

 • Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Sławomir Grygoruk, Józef Mozolewski, Kazimierz Rogaczewski, Agnieszka Rzeszewska.

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »