Władze

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 Na XXV WZD Regionu Podlaskiego, delegaci wybrali władze regionu na kadencję 2014 - 2018.  Obecnie podlaską "Solidarność" reprezentują:

 • Józef MozolewskiPrzewodniczący Zarządu Regionu

  Członkowie Zarządu Regionu: 

   
 • Krystyna Bałdowska, Krzysztof Borkowski, Marek Borowski, Zbigniew Brożek, Robert Burzyński, Franciszek Czarnomysy, Dariusz Dembicki, Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Waldemar Kiszkiel, Zdzisław Koncewicz, Zygmunt Kowalczyk, Stanisław Ksepka, Zbigniew Lebieżyński, Tadeusz Łukian, Henryk Łupiński, Amanda Marczuk-Sadowska, Paweł Myszkowski, Tadeusz Nazarewicz, Barbara Okuniewska, Andrzej Osmolski, Beata Pietruszka, Agnieszka Rzeszewska, Roman Sadokierski, Marek Stachurski, Eugeniusz Stepanczuk, Władysław Tokarski, Ryszard Urbańczyk, Kazimierz Waszczuk, Bogdan Wielgat, Ryszard Woronowicz, Jarosław Woszczenko, Katarzyna Zalewska, Tomasz Zieliński.

  Komisja Rewizyjna:

 • Bogdan Gierałtowski, Beata Kowalewska, Jarosław Kozłowski, Mariola Beata Łapińska, Elżbieta Stasiewicz, Sylwia Szliserman, Janusz Wyszyński.

  Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

 • Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Sławomir Grygoruk, Józef Mozolewski, Kazimierz Rogaczewski, Ryszard Urbańczyk.

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »