Wizyty studyjne

W ramach projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” zostaną zorganizowane 4 jednodniowe wizyty studyjne w 4 różnych przedsiębiorstwach położonych na terenie województwa podlaskiego. Celem wizyt studyjnych będzie upowszechnienie „dobrych praktyk” współpracy związków zawodowych z pracodawcą.
Każda wizyta studyjna będzie się składała z 2 części:
- praktycznej – poznanie zakładu pracy, procesów, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, konkretnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy
- teoretycznej – spotkanie z przedstawicielem zarządu firmy – omówienie praktycznych rozwiązań, stosowanych w zakładzie pracy dotyczących współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli zapewniony transport, materiały konferencyjne z „dobrych praktyk” oraz lunch.


Harmonogram
Przewidywane terminy i miejsca poszczególnych wizyt studyjnych:

LP. Termin Miejsce Program wizyty
Relacja z wizyty
1. 30.03.2012 r. Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo
pobierz zobacz
2. 18.05.2012 r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
GPZ ul. Narewska w Białymstoku
pobierz zobacz
3. 24.08.2012 r. Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
17-240 Czeremcha
pobierz zobacz
4. 26.10.2012 r.

Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego
Białystok, ul. Poleska 27

pobierz zobacz

Powyższe terminy i miejsca mogą ulec zmianie.

Uczestnicy
Przewidywana liczba uczestników
- ok. 10 uczestników w ramach każdej wizyty studyjnej,
- ok. 40 uczestników w ramach wszystkich wizyt studyjnych.

Uczestnikami wizyt studyjnych będą członkowie NSZZ Solidarność pełniący funkcję we władzy wykonawczej w strukturach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” działających na szczeblu zakładowym .

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w procesie rekrutacji to:
- płeć (średnio po 5 kobiet i 5 mężczyzn na każdą wizyt studyjną, taka sama liczba mężczyzn i kobiet w ramach wszystkich 4 wizyt studyjnych),
- wyższość funkcji (pierwszeństwo mają przewodniczący organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” jako osoby w najwyższym stopniu mające wpływ na relacje związki zawodowe - pracodawca),
- max 1 osoba z jednego zakładu pracy,
- kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej mogą się zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze projektu.

Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel: 085/ 748 11 00, 085/ 742 15 80
fax: 085/ 748 11 01
e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl

Trwa rekrutacja na wizytę studyjną - zobacz (rekrutacja na IV wizytę zakończona)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego