KSN NSZZ Solidarność

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku:


  • Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
  • Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie podjęcia działań przeciw zmuszaniu pracowników uczelni do pracy w niedziele.
  • Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność", Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie zaprzestanie dyskryminacji pracowników uczelni.
  • Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie interpretacji sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodu.
  • Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie zakazu łączenia funkcji kierownika katedry i/lub kliniki z funkcją ordynatora.
  • Stanowisko nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, Falenty k/Warszawy, 18-20 maja 2018 roku, w sprawie zagwarantowania w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów.