W związku z uniemożliwieniem nam dodawania treści przez Facebook przepraszamy za niedogodności. Prosimy o korzystanie z naszych profili na innych portalach społecznościowych.

Zespół administrujący stronę KSN

Zamknij

KSN NSZZ Solidarność

dr inż. Bogusław Dołęga -  przew.ksn@solidarnosc.org.pl

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w dniach 23-24.05.2014 r., w Sękocinie Starym (k. Warszawy), wybrało dr inż. Bogusława Dołęgę na Przewodniczącego KSN na kadencję 2014 -2018.

Działalność związkowa oraz w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:


  • W 1989 roku został członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1989-91 oraz od 1994 roku jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Rzeszowskiej.
  • W okresach 1999-2002 oraz od 2004 do dzisiaj z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Rzeszowskiej, a w latach 2002-2004 Przewodniczący tej Komisji.
  • W kadencjach 2002-2010 delegat Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność". Od 1998 roku członek Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".
  • W okresie 2006-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych.
  • W latach 2010-2013 był sekretarzem Komisji Uprawnień Akademickich Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2010-12) i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2013).

Życiorys naukowy:


  • 1985 - ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika, specjalność lotnictwo, specjalizacji lotnicze systemy sterowania. Tytuł pracy: "Projekt wstępny autopilota".
  • 1990 - wdrożenie pierwszego w Europie Cyfrowego Autopilota do samolotów klasy General Aviation w którym był twórcą oprogramowania  (wdrożenie na samolocie PZL M-20 "Mewa"). 
  • 1994 - stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tytuł rozprawy "Metodyka wykrywania uszkodzeń układów mechanicznych samolotów w trakcie eksploatacji".
  • Obecnie jest adiunktem na Politechnice Rzeszowskiej – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa – Katedra Awioniki i Sterowania.