KSN NSZZ Solidarność

SKENiM – historia i finał walki o budżet nauki i szkolnictwa wyższego

W dniu 25 października odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone budżetowi na 2017 rok. Można powiedzieć, że wieńczy nasze ostatnie starania powiązane z finansowaniem przez Państwo sfery nauki i szkolnictwa wyższego. Krótki komunikat z tego posiedzenia przygotowała Kol. Maria Sapor, która na nim reprezentowała KSN. (pobierz)

Warto jednak przypomnieć działania przez nas podejmowane w tym względzie:

- pierwsza opinia KSN dotycząca projektu założeń budżetu na 2017 rok powstała 26 czerwca 2016 roku (pobierz);

- we wrześniu zwracaliśmy uwagę na konieczne zmiany w budżecie (pobierz) oraz projekcie ustaw okołobudżetowych (pobierz);

- nasze starania w pełni poparło Prezydium Komisji Krajowej w swojej opinii 130/16 dotyczącej budżetu na 2017 rok - (pobierz) 


Kategorie: Ogólne