KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN o podziale Dotacji Podstawowej

W dniu 2 listopada 2016 r. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przekazała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwagi dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych z dnia 6 października 2016 roku.

Opinia KSN  - pobierz


Kategorie: Ogólne