KSN NSZZ Solidarność

Uwagi KSN do projektu ustawy o stopniach naukowych

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października 2016 r.