KSN NSZZ Solidarność

Walne Zebranie Delegatów KSN w Poznaniu

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” odbyło się w Poznaniu w dniach 23 - 25 września 2016 r.


Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała nr 19 Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Warszawa, 5  marca 2016 r.- pobierz
  • Materiały robocze na WZD - pobierz
  • Projekt porządku obrad WZD wraz z informacją o możliwości zgłaszania się do dyskusji - pobierz
  • Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej- pobierz
  • Projekty uchwał, stanowisk i wniosków zgłoszone w trakcie WZD - pobierz
  • TVP3 Poznań o WZD Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" - zobacz wideo

Sprawy organizacyjne:

  • Komunikat nr 1 - pobierz
  • Karta zgłoszenia na WZD - pobierz
  • Mapka Kampusu Politechniki Poznańskiej z zaznaczonymi miejscami zakwaterowania, posiłków i obrad oraz ich adresami - pobierz

fot.M.Kaczyńska
(więcej zdjęć z WZD w galerii - kliknij tutaj)


Kategorie: Posiedzenia KSN