KSN NSZZ Solidarność

Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej ds nauki i szkolnictwa wyższego

W dniu 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmowej Komisji ENiSzW poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat „Ocena funkcjonowania Akademickich Biur Karier (ABK) w uczelniach wyższych”. 

KSN była reprezentowana przez kol. Kol  Anielę Białowolską-Tejchman, Marka Kisilowskiego i Agnieszkę Ziomek. 


Kategorie: Ogólne