KSN NSZZ Solidarność

RAPORT ETUCE - część druga

Szanowni Państwo, udostępniamy drugi raport ETUCE. Raport ten został opracowany na podstawie analizy wyników ankiet przeprowadzonych w krajach europejskich (w tej części dotyczy krajów z Europy zachodniej) informujących o:

  1. stanie i trendach w finansowaniu edukacji, w tym trendach prywatyzacyjnych,
  2. warunkach pracy nauczycieli,
  3. dialogu społecznym,
  4. roli i miejscu związków zawodowych.

Lektura raportu pozwoli na porównanie sytuacji w obu częściach Europy.

Pobierz RAPORT ETUCE - część druga