KSN NSZZ Solidarność

Uwagi KSN do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

W dniu 20 kwietnia zostały przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, dotyczące projektu zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Do wystosowanych przez KSN uwag został załączony list do Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pracę i przesłali nam uwagi swoich środowisk.