KSN NSZZ Solidarność

Posiedzenie Rady KSN, Warszawa 5 marca 2016 r.