KSN NSZZ Solidarność

Posiedzenie Komitetu Stałego ETUCE, Bolonia, kwiecień 2016

W dniach od 5 kwietnia do 7 kwietnia 2016 w Bolonii, odbyło się posiedzenie Komitetu Stałego ETUCE (European Trade Union Committee for Education).
W posiedzeniu uczestniczyło 31 reprezentantów organizacji związkowych europejskich, 5 przedstawicieli sekretariatu ETUCE z Brukseli oraz poszerzona reprezentacja gospodarza – Włoch, w tym funkcyjni związkowcy oraz zaproszeni profesorowie z uczelni w Bolonii.
Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” reprezentował kolega Leszek Koszałka.


  • Omawiane zagadnienia:
  1. Dialog społeczny – podsumowanie ankiet ETUCE
  2. Dialog społeczny w Europie – uwagi końcowe ETUCE
  3. Raport – rozwój związków w HE
  4. Kariera badacza – początki – stanowisko ETUCE
  5. Modernizacja szkolnictwa wyższego – projekt EURYDICE
  6. Traktaty atlantyckie – nowe informacje