KSN NSZZ Solidarność

Prośba o opinie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ukazał się ministerialny projekt zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – strona internetowa wraz z wszystkimi dokumentami: http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw.html oraz pismo do nas skierowane Pismo_związki_zawodowe.pdf

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag, które uważacie, że powinny znaleźć się w naszej opinii do 15 kwietnia 2016r. Nie jest wykluczone, że związki zawodowe zostaną specjalnie w tej sprawie zaproszone do ministerstwa, co deklarował podczas naszego spotkania 17 marca 2016 roku Sekretarz Stanu prof. A. Bobko.

Dodatkowo zwracamy się do Was z prośbą, by do 12 kwietnia 2016 roku przesyłać uwagi do ustawy zmieniającej ustawę o Związkach Zawodowych, którą można znaleźć na stronach KK http://www.solidarnosc.org.pl/projekty-aktow-prawnych2/item/12878-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych-oraz-niektorych-innych-ustaw lub ustawa.

Wszystkie uwagi prosimy kierować na adres: ksn@interia.pl

Przewodniczący KSN
Bogusław Dołęga


Kategorie: Ogólne