KSN NSZZ Solidarność

Wybrane postulaty KSN w sprawie bieżących kierunków zmian

W związku z odbywającymi się dyskusjami nad zmianami w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i badań rozwojowych KSN przedstawia wybrane postulaty w sprawie kierunków działań zmierzających do wypracowania programu środowiska akademickiego o charakterze porządkującym w tyn zakresie. Całość pisma:


Kategorie: Ogólne