KSN NSZZ Solidarność

Odpowiedź MNiSW na list KSN

Informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź na list skierowany do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierający wspólne stanowisko Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" dotyczące systemu finansowania instytutów badawczych w ramach realizacji projektów ze środków NCN i NCBR.


Kategorie: Ogólne